2008-12-09

Dublin and BizTalk server

En inte helt ovanlig fråga just nu är vilken roll dublin kommer att spela i framtiden om vi redan idag använder BizTalk.

Har hittat extremt lite på ämnet men här finns i alla fall lite information

For anybody familiar with BizTalk Server, looking at “Dublin” might cause a slight sense of déjà vu. Supporting workflow-based logic, providing a monitoring and management infrastructure: These are things that BizTalk Server does today. What’s the future of BizTalk Server in a “Dublin” world?

The key thing to understand is that “Dublin” doesn’t directly target traditional BizTalk scenarios. For example, enterprise application integration and business-to-business connections via EDI will still use BizTalk Server. Similarly, bringing existing applications into the service-oriented world by exposing their functions and/or data through BizTalk Server will continue to make sense. While the reach of “Dublin” may grow over time, BizTalk Server remains important for connecting the Microsoft application platform to the diverse systems common in most enterprises.

If an organization needs an application container for WCF services, however, especially those implemented using WF, “Dublin” is a better choice—this is what it’s designed for. And expect BizTalk Server’s connection with “Dublin” to get stronger: Look for a future release after BizTalk Server 2009 to build on the “Dublin” infrastructure. Even though the functions of BizTalk Server and “Dublin” appear to overlap in some ways, each technology has a clear role to play.

Vad tillför Dublin för nya möjligheter mot det vi har att tillgå med WF idag?

 

Bilden ovan beskriver rätt bra vad vi får med Dublin

 • En host som kan köra våra workflows och utbyta information via WCF
 • Auto start av nya workflows
  • Dvs, när vi tar emot ett meddelande kan vi starta ett nytt ärende
  • Detta har gått även tidigare men inte lika smidigt
  • Nu kan runtimen även starta utan att ett nytt meddelande inkommit
 • Restart av aktiviteter som misslyckats med tidigare körning
  • Detta är konfigurerbart och ställer lite nya krav på hur vi bygger våra workflows.
 • Persistence & Tracking
  • Detta har vi haft förut också men inte lika kraftfullt och inte med samma verktygslåda