2010-06-07

AppFabric, nu finns skarpa versionen!!

Det får att ladda hem från denna länk, detta är alltså den skarpa releasen av det som tidigare hette Dublin och Velocity.

Releasen fungerar på Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 samt R2.

Det finns en detaljerad installationsanvisning på svenska som jag verkligen tycker man skall läsa innan en skarp installation. På en utvecklardator där det bara skall testas duger oftast en vanlig next->ok installation :)

En skarp release av Dublin innebär att Windows helt plötsligt är en spännande plattform för BPM/SOA!!