2007-02-23

Workflows och trådning

Detta är ett intressant ämne och ger stor påverkan i prestanda för en applikation.

Hittils har vi skapat en WorkflowRuntime, startat denna och allt har varit perfekt... men, hur är det irl?

Här är några klasser som är värda att kika närmare på:

DefaultWorkflowSchedulerService
Denna klass används som default och tillåter flera workflowinstanser i trådpoolen, här kan vi styra vissa intressanta delar och exempelvis MaxSimultaneousWorkflows är värd att kika närmare på.

ManualWorkflowSchedulerService
Denna klass ger oss möjlighet att styra trådningen och exempelvis köra en workflowinstans i en egen tråd. Kräver att man manuellt anropar RunWorkflow.

Båda dessa ärver WorkflowSchedulerService som är basen för hur workflows trådas.

Trevlig helg!

Inga kommentarer: