2007-06-05

Workflow foundation in BizTalk!!

Senaste news från TechEd i Orlando är att det finns ett SDK exempel på hur man kan använda workflow foundation i BizTalk. Tydligen bygger lösningen på att det skapas en biztalk orchestration som en proxy mot WF-modellen.

Läs mer här

Det finns även en 45min lång video som demonstrerar rubbet.

Inga kommentarer: