2007-09-06

InfoPath som TaskForm

Har försökt använda InfoPath som taskforms (Form Services i MOSS) med lite blandat resultat.

InfoPath som applikation är säkert en bra lösning i ett företag men personligen har jag haft lite för stora problem med just FormServices för att känna mig helt nöjd.

Avsaknad av så basala saker som exempelvis validering kan vara otroligt frustrerande.

Att all data är XML-baserad är naturligtvis bra, särskilt då den hämtas / sparas via webtjänster. Att det sedan inte finns något bra stöd att utifrån ett schema skapa nya noder är rätt frustrerande.

Själva processen med deploy, sätta URN, göra formuläret workflow-enabled osv är rätt tidsödande även om det kan scriptas.

ItemMetadata.xml som är den data vi kan få som input till ett taskform är på tok för begränsad då den baseras på #ROWSET, dvs vi kan inte få in komplex data på ett enkelt sätt.

FormServices ligger i _layouts, dvs utanför siten och renderas med application.master vilket ger ett yxigt intryck.

Avsaknad av olika komponenter som exempelvis bildvisare (dynamisk) osv gör formulären rätt stela.

Anpassa utseendet baserat på en CSS går inte (inte helt sant då det faktiskt går mha en massa handpåläggning vid varje deploy men ger även då ett mediokert resultat)

DCL (Data connection library) är ett bra koncept men tungt att underhålla och innehåller en "feature" som gör att vi låster oss till en och samma utvecklingsserver (av någon anledning pekas en unik server ut som ägare till dcl-filerna, detta spelar naturligtvis ingen roll efter deploy men det GÅR inte att ha flera servrar i ett formulär för då krashar allt...) Detta försvårar förvaltning rätt mkt.

Deploy av formulär som har code-behind är lite knepig eftersom vi manuellt måste kopiera in berört assembly.

Slutsats, jag kommer i framtiden att favorisera ASP.NET som taskforms och lägga krutet på ett bra ramverk kring den lösningen.

Inga kommentarer: