2008-05-23

Mer än en workflow runtime?

I betafasen av workflow foundation fanns en begränsning om att endast en WorkflowRuntime fick finnas i en AppDomain. Detta var naturligtvis en stor begränsning och är även något som teamet bakom WF valde att plocka bort (på samma sätt som vissa klasser slutade vara sealed).

Här finns en bra artikel som beskriver ämnet mer i detalj

Inga kommentarer: