2008-10-02

DependenyProperties och FxCop

Har skapat en request på microsoft connect om att FxCop skall tillåta DependencyProperties utan att kräva manuella suppressions.

Läs mer här och rösta gärna på ärendet så det får prioritet.

En DependencyProperty deklararas enligt följande

public static DependencyProperty NameProperty = DependencyProperty.Register("Name", typeof(string), typeof(MyActivity));

Detta bryter naturligtvis mot de designregler som finns men då vi mer eller mindre är tvingade till detta pga den programmeringsmodell som finns i workflow foundation känns det trist att FxCop och StyleCop gnäller.

Inga kommentarer: