2009-04-23

SharePoint Workflows på 64-bitars maskiner

Skall du bygga workflows för SharePoint i Visual Studio 2008/2005 på en burk med 64 bitars operativ och tänker använda extensions for SharePoint så får du problem i och med att detta inte är supportat och resulterar i en rejäl smäll.

Lösningen för tillfället är att använda WSPBuilderExtensions istället, finns att ladda hem på codeplex.

Uppdatering

Tyvärr verkar inte Microsoft vilja fixa detta:
“The plan for Visual Studio 2010 is to still not support SharePoint 2007 Workflow projects on a 64bit workstation. VS 2010 will avoid the problem of throwing exceptions by hiding the Project Templates for those two project types: SharePoint 2007 Sequential Workflow or SharePoint 2007 State Machine Workflow. However Visual Studio 2010 will support 64bit development of the future version of SharePoint”

Deras workaround är
”The workaround is to create, develop and debug your Workflow projects on a 32bit workstation and then later you can move your solution to a 64bit server for testing and production”

Båda citaten är från Christin Boyd, Program Manager, Visual Studio

“We understand that it is very inconvenient and expensive to maintain a 32bit workstation and a 64bit workstation”……

Inga kommentarer: