2010-04-23

State Machine Activity Pack och ADO.NET Activity Pack CTP1

Detta är ett coolt tillägg till WF4 och bör göra vardagen enklare för de som saknat state machine möjligheten i WF4 (den fanns i tidigare versioner av WF). Personligen använder jag mest flowchart eftersom det för mig är hur en process ser ut men jag ser även nyttan med state machines och är glad att möjligheten är tillbaka.

ADO.NET activity paketet ger oss möjlighet att kommunicera direkt med databaser från våra processer. Jag är inte helt säker på att detta är helt rätt väg att gå i alla sammanhang men hur som helst kan det bli en snygg demo :)

Läs mer hos Ron Jacobs

Och om ni vill ladda ned och köra så finns rubbet här

Inga kommentarer: