2007-04-13

Tasks utanför sharepoint

En av fördelarna med att använda sharepoint som WF-host är tillgången till tasks. Nu har microsoft släppt ett bra exempel på hur man kan realisera detta utanför sharepoint.

Läs mera här

Att tidigt i projektet skapa förutsättningar för att på ett enkelt sätt skapa flöden är väl investerad tid.

Om någon funderar på att bygga ett eget ramverk kring task-hantering så är jag intresserad av att delta i diskutionen.

Min personliga erfarenhet av liknande funktioner kommer från tidigare arbete med bla Staffware (TIBCO) och FileNET's produkter. Workflow foundation saknas denna typ av funktionallitet out-of-the-box.

Inga kommentarer: