2008-01-12

BPEL4People Technical Committee

Jag har tidigare pratat om BPEL4People och WS-HumanTask och vilket utrymme dessa fyller.  Enkelt kan man beskriva dessa som en väg att koppla in människan i BPM och detta är en viktig del i framtida SOA-lösningar.

På teched fick jag möjligheten att prata med Matt Winkle och jag påtalade behovet av stöd för ovanstående specifikationer. Som det ser ut just nu kan båda bli standarder i OASIS och detta öppnar spelfältet yttligare =)

Följande citat är från John Evdemon

The BPEL4People and WS-HumanTask specs are headed to OASIS, resulting in a new BPEL4People Technical Committee (TC) - expect to see an announcement and call for participation soon. The TC will focus on defining human interactions (“human tasks”) as part of a WS-BPEL process, enabling these definitions to be exposed as web services.

Jag hoppas nu verkligen på stöd kring detta antingen från Microsoft själva eller från 3e part (gärna i en fri licensform)

Inga kommentarer: