2008-01-31

SPAspTaskForm är nu live and kicking!

codeplex kan ni nu kika på, ladda hem och anmäla ert intresse att deltaga i utvecklandet av SPAspTaskForm.

Project Description
This project aims at making the creation of sharepoint workflow taskforms in ASP.NET as simple as possible.

Imagine having a ASP.NET developer with limited sharepoint experience and NO workflow knowledge.

Now it's simple to create task forms, just create a UserControl and access WF-data using
string someCustomData = SPAspTaskFormContainer.Current.Field["SomeCustomData"];
And save the data back to the workflow using
SPAspTaskFormContainer.Current.Save()
The save-method will actually do a redirect and navigate the user back to wherever you decide.

Kom gärna med feedback eller anmäl er för deltagande. Saker att jobba med är mer exempelkod, paketering (eventuellt mha STSDEV) och så vidare.

Skicka gärna ett mail om ni tycker projektet är användbart, sådant uppskattas =)

Inga kommentarer: