2008-02-11

WCF proxyn och ReceiveActivity tips o trix

Hittade en bra artikel om ett problem som är relativt troligt att råka ut för. Det gäller senaste .NET och vår nya servicehost.

Genomgående är detta nyttigt att kunna

When you create a proxu and do the first call this WorkflowInstanceId is automatically added and resent with the next request. So we need to retrieve this WorkflowInstanceId and, when we create the second proxy object, add it again

Inga kommentarer: