2007-11-07

TechEd 2007 - Onsdag

Var nyss på en cool lvl400-dragning om workflow foundation. Presentatören visade ett grymt verktyg som heter wca.exe och är en del av Windows Vista-SDK. Verktyget i sig skapar aktiviteter som matchar ett givet kontrakt avsett för ExternalDataExchange och förenklar vardagen rejält för WF-utvecklare.

Läs mer om WCA.EXE och bli lycklig =)

Inga kommentarer: