2007-11-20

Visual Studio 2008 ReadMe

Många skippar nog (med glädje) att läsa denna fil men i denna release av VS måste jag säga att det står en hel del viktiga saker rörande bla Workflow Foundation.

Exempel:

2.1.1. Visual Studio SharePoint Workflow features have specific installation requirements.

2.3.1.3. Windows Workflow debugging with T-SQL is not supported.

2.3.1.5. Adding a new database unit test to a workflow project displays an error message.

2.3.1.6. To work correctly, the Visual Basic Workflow designer requires the Visual Web Developer feature to be installed.

2.3.5.5. Using Office SharePoint workflow templates on a 64-bit operating system is unsupported and causes an exception.

2.3.5.10. Visual Studio 2008 throws an exception if you attempt to create a SharePoint workflow project on a computer that does not have SharePoint installed.

2.3.5.11. Compiling the SharePoint workflow sample causes an error message to appear.

2.3.9.1. Custom activities do not appear in the Visual Studio 2008 toolbox when you use Visual C++ Development settings.

Denna readme växer även rätt stadigt så en titt om en vecka igen lär inte skada.

Inga kommentarer: