2008-04-04

Ny kurs i Workflow Foundation (Microsoftkurs 6462)

Den 26e maj skall jag hålla en kurs i workflow foundation på Addskills, materialet ser jättebra ut och jag hoppas att laborationerna håller samma höga nivå.

Från addskills kursbeskrivning

Windows Workflow Foundation (WF), Microsofts motor för arbetsflöden, är en del av .NET Framework från version 3.0. Under kursen lär du dig att utnyttja Windows Workflow Foundation för att skapa flexibla arbetsflödesbaserade applikationer. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

MÅLGRUPP
Utvecklare som skapar applikationer med arbetsflöden. Kursen är förberedande för Microsoft certifieringstest 70-504.
FÖRKUNSKAPER
Du ska ha god vana av systemutveckling med Visual Studio 2005 eller senare och Framework 2.0 eller senare. Läromedlet är skrivet på engelska.
UTBILDNINGENS LÄNGD
Kursen varar två dagar.
KURSINNEHÅLL
  • Introduktion till Windows Workflow Foundation
  • Skapa sekvensiella arbetsflöden
  • Skapa arbetsflöden för tillståndsmaskiner
  • Använda villkor och regler
  • Kommunikationen mellan arbetsflöden, processer och tjänster
  • Skapa anpassade aktiviteter
  • Skapa och hantera runtime-tjänster
  • Hantera fel, transaktioner och kompensationer
  • Praktiska tips och tricks
  • Kursdeltagarnas frågor

Inga kommentarer: