2008-04-09

Spara ett workflow till XOML

Hittade en bra artikel som beskriver hur vi kan använda WorkflowMarkupSerializer för att spara ett befintligt workflow till XOML. Detta kan vara en bra väg för oss där vi kan erbjuda andra att modifiera flödet innan det används.

XOML är alltså den XAML (XML) representation som kan beskriva ett flöde i workflow foundation. (lite förenklat)

Se även andra inlägg om XAML

Inga kommentarer: